Kasvatusyhteistyö - Leikki

Nyt leikitään! – Kasvatusyhteistyö osa 4

Leikki on varhaiskasvatuksen keskeinen työtapa. Se on myös lapsen luontainen tapa oppia, osallistua ja  harjoittaa erilaisia taitoja ilman epäonnistumisen pelkoa. Leikeissä tarvitaan usein juuri niitä asioita, joita oppimiseenkin vaaditaan eli ajattelua, ymmärtämistä, ongelmanratkaisua, kokeilemista ja uudelleen kokeilemista. Samalla harjaantuvat kognitiiviset toiminnot kuten muisti ja kieli sekä sosiaaliset taidot kuten kuunteleminen, neuvotteleminen ja näkökulman vaihtaminen. Oleellisena …

Nyt leikitään! – Kasvatusyhteistyö osa 4 Read More »