Viisi sammakkoa -kuvitus

Viisi sammakkoa -kuvatuki (ja sananen varhaisista matemaattisista taidoista)

Varhaisten matemaattisten taitojen on todettu olevan yksi parhaista koulukypsyyden ja myöhemmän koulumenestyksen ennustajista. Matemaattisten taitojen positiivinen korrelaatio koulumenestykseen on tutkimuksissa todettu olevan jopa lukemiseen tai oman toiminnan ohjaukseen liittyviä taitoja suurempi. Matemaattisilla taidoilla on suuri vaikutus kaikkeen kognitiiviseen toimintaan.

Mitä sitten on varhaiskasvatusikäisten matematiikka? Se on vahvan pohjan rakentamista myöhemmille matemaattisille taidoille. Se on loogisen ajattelun, ajattelutaitojen ja oppimistaitojen vahvistamista. Tätä pohjaa rakennetaan ohjaamalla lasta kiinnittämään huomiotaan lukumääriin ja luonnollisten lukujen suhteisiin. Toki se voi olla myös numeroiden tunnistamista, lukujonon osaamista, laskemista ja pieniä laskutehtäviä.

Miten sitten innostaa lapsi huomioimaan lukuja ja lukumääriä? Ottamalla kaikenlainen laskeminen ja lukuihin huomion kiinnittäminen osaksi arkea. Lasketaan vaikka, että voiteliko se ope varmasti tarpeeksi näkkäreitä kaikille pöydässä olijoille. Tehdään luvuilla (ja miksei numeroillakin) leikkimisestä ja toimimisesta niin arkipäivää, että lapsille (ja aikuisille) jää tavaksi havainnoida ja prosessoida lukuja, käyttää niitä omassa arjessaan. Käytännön arjessa tämä tarkoittaa myös sitä, että tarjolla on paljon laskettavaa materiaalia, on lautapelejä pelattavaksi ja on erilaista matemaattista välineistöä, vaikkapa vaakoja ja viivottimia.

Varhaiskasvatuksessa matemaattista ajattelua kehitetään kokemuksellisen tekemisen kautta, yhdessä toimien.

Viisi sammakkoa laulu on oiva pieni maistiainen huomion kiinnittämisestä lukumääriin ja lukujen välisiin suhteisiin. Tämän laulun tahdissa päiväkodeissa ympäri Suomen vahvistetaan lasten lukumäärien havainnointia. Laulun sanat tekevät tutuksi lukusanoja ja lukujonoja ja samaan aikaan sormilla sammakoiden lukumäärän näyttäminen havainnollistaa muutosta. Oheisessa liitteessä tarjolla on lukumäärän ja sen muutoksen havainnollistamiseen vielä yksi visuaalinen lisäkanava: Kuvatuki Viisi sammakkoa lauluun, ole hyvä!

Tulosta kuvatuki lauluun Viisi sammakkoa tästä >>>

 

Viisi pientä sammakkoa istui lammen kaislikossa syöden herkkuötököitään, nam,nam!
Yksi lampeen hyppäsi, näin oloansa viilensi. Jäi neljä sammakkoa kaislikkoon. Quak,quak!

Neljä pientä sammakkoa istui lammen kaislikossa syöden herkkuötököitään, nam,nam!
Yksi lampeen hyppäsi, näin oloansa viilensi. Jäi kolme sammakkoa kaislikkoon. Quak,quak!

Kolme pientä sammakkoa istui lammen kaislikossa syöden herkkuötököitään, nam,nam!
Yksi lampeen hyppäsi, näin oloansa viilensi. Jäi kaksi sammakkoa kaislikkoon. Quak,quak!

Kaksi pientä sammakkoa istui lammen kaislikossa syöden herkkuötököitään, nam,nam!
Yksi lampeen hyppäsi, näin oloansa viilensi. Jäi yksi sammakko vain kaislikkoon. Quak,quak!

Yksi pieni sammakko istui rannan kaislikossa, syöden herkkuötököitään,nam nam!
Se lampeen hyppäsi ja oloansa viilensi, ei jäänyt sammakkoja kaislikkoon. Quak, quak!

Säv. trad. sanat Siina Hirvonen