“Millaista oli olla lapsi silloin kun sinä olit minun ikäiseni?”

“Millaista oli olla lapsi silloin kun sinä olit minun ikäiseni?”

Lähiyhteisön menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta pohtimalla suunnataan lasten mielenkiintoa historiallisiin asioihin sekä hyvän tulevaisuuden rakentamiseen. Lapsille luodaan mahdollisuuksia eläytyä menneisyyden tapahtumiin ja tilanteisiin. Tärkeitä tiedon lähteitä ovat lapset ja heidän henkilöhistoriansa, lähiyhteisön jäsenet, esineistöt ja ympäristöt. Lisäksi voidaan hyödyntää lasten huoltajien asiantuntemusta heidän omasta kulttuuriperinnöstään. Menneeseen aikaan voidaan tutustua esimerkiksi lasten isovanhempien lapsuuden leikkien ja musiikin avulla.” (vasun perusteet 2022)

Isänpäivä on loistava tilaisuus suunnata lasten katsetta oman lähiympäristönsä ja perheensä historiaan. Maailma ja ihmisten arki muuttuu koko ajan niin hurjalla vauhdilla, ettei tarvitse mennä historiassa kovinkaan paljon taaksepäin, kun jo elämä on voinut olla hyvinkin erilaista. Joissain asioissa erot voivat olla yllättävän suuria jo kahden peräkkäisen sukupolven kohdalla, puhumattakaan jos vertaillaan elämää yli sukupolvien.

Tulosta tästä isänpäivään liittyvänä tehtävänä haastattelulomake, jolla lapsi pääsee kyselemään isältä, isoisältä tai  muulta perheenjäseneltä hänen lapsuudestaan. Mitä leikittiin, missä leikittiin, mitä pelejä pelattiin.

Tulosta haastattelupohja tästä >>> Millaista oli olla lapsi sinun lapsuudessasi? -haastattelupohja